Bahá'u'lláh El bicentenari del Seu naixement


Durant l'any 2017 el món sencer commemora el 200 aniversari del Naixement de Bahá'u'lláh, qui és considerat per milions de persones de pràcticament totes les procedències religioses, culturals i ètniques com el precursor d'una nova era en la qual les tiranies i injustícies del passat seran substituïdes per un món de pau, justícia i unitat entre les nacions, com a resultat de l'esforç concertat de la humanitat.

Tehrán (Persia) ciudad de nacimiento de Bahá'u'lláh en 1817
Teheran (Pèrsia) - ciutat on Bahá'u'lláh va néixer el 1817

Nascut a Pèrsia el 12 de novembre de 1817 al si d'una família noble, el fundador de la Fe bahá’í, Bahá’u’lláh -el nom significa Glòria de Déu-, va destacar per la Seva saviesa i bondat des de la infància. Ja en la Seva joventut, en lloc d'acceptar la carrera ministerial que se li oferia, va preferir dedicar-se a obres benèfiques, arribant a ser conegut com a «Pare dels pobres».

No obstant això, no va ser fins a l'any 1852, a l'edat de 35 anys, quan estava empresonat a Teheran per la Seva adhesió al moviment Babí, precursor de la Fe Bahá’í, que va rebre la crida de Déu per esdevenir el portador d'una nova revelació Divina que compliria les promeses del retorn fetes per les religions anteriors i que portaria els recursos espirituals necessaris per reorganitzar la societat i unificar a tots els pobles del món.

El bicentenari del Báb (1819 – 2019)

El bicentenari del Báb <small>(1819 – 2019)</small>

Llum per al món Una pel·lícula sobre Bahá'u'lláh

La Guia Divina al llarg de la història

Ornamento junto al Santuario de Bahá'u'lláh en Bahjí (Israel)
Bahjí (Israel) - Ornament al costat del Santuari

A través de la història, les grans religions han proporcionat la principal força que promou la civilització del caràcter humà; impulsen als seus seguidors a l'autodisciplina, devoció i heroisme. A escala social, molts dels principis morals de la religió s'han traduït a codis universals de lleis que regulen i eleven les relacions humanes ...

Cada vegada que apareix un Missatger de Déu s'allibera al món un nivell més alt d'inspiració per a la següent etapa del despertar i avanç de la humanitat. Un ésser humà -comú en tot sentit extern- és cridat a ser portaveu de Déu. Pensem en Moisès davant de l'Esbarzer Ardent, en Buda que rep il·luminació sota l'arbre de Bodhi, en l'Esperit Sant que baixa sobre Jesús en forma d'un colom, o de l'arcàngel Gabriel que se li apareix a Muhammad.

"Mai he ambicionat comandament terrenal. El meu únic propòsit ha estat lliurar als homes el que Déu em va ordenar donar-los."
Bahá'u'lláh

A mitjans del segle XIX, Déu va fer una crida a Bahá’u’lláh - que significa la «Glòria de Déu» - perquè portés una nova Revelació a la humanitat. Durant quatre dècades van fluir de la Seva ploma milers de versos, cartes i llibres. En els Seus Escrits, va esbossar el marc per al desenvolupament d'una civilització mundial que considera la dimensió espiritual així com la material de la vida humana.

Bahá’u’lláh va patir 40 anys d'empresonament, tortura i exili per haver portat el més recent Missatge de Déu a la humanitat. Avui la Seva vida i missió són cada vegada més conegudes arreu del planeta. Milions de persones estan aprenent a aplicar els Seus ensenyaments en les seves vides i en les seves comunitats per a la millora del món.

"Els ensenyaments de Bahá’u’lláh ... ens presenten ara la forma més elevada i pura de l'ensenyament religiós..."
Comte Leo Tolstoi, autor rus

Un missatge de la Casa Universal de Justícia

Mensaje de la Casa Universal de Justicia
Els bahá'ís d'Espanya

Santuari de Bahá'u'lláh

Bahá’u’lláh va deixar aquesta vida a l'alba del 29 de maig de 1892, als 75 anys de vida, quan encara era nominalment un presoner confinat a Palestina. Les Seves restes van ser enterrades a les rodalies de la Mansió de Bahjí, on havia passat els últims 13 anys de la Seva Vida.

El Santuari de Bahá’u’lláh es va convertir llavors en el punt de devoció dels bahá'ís del món, el lloc cap al qual es dirigeixen diàriament en oració.

El bicentenari de Bahá'u'lláh (1817 - 2017)


L'octubre de 2017 el món sencer commemora el 200 aniversari des que aquesta Lluminària es remuntés sobre l'horitzó del món. Els centenars de milers de localitats i comunitats en les quals resideixen seguidors de Bahá’u’lláh, brillaran en commemoració de la Seva Aparició.

Bahá'ís a la teva localitat Expressions artístiques sobre Bahá'u'lláh

Coneix els bahá’ís d'Espanya


Qui som »

La comunitat bahá'í d'Espanya compta amb membres de procedències culturals i ètniques diverses, tant de dins com de fora de les seves fronteres, diversitat que es veu reflectida en la seva riquesa artística i lingüística.

Què fem »

Els bahá’ís, en col·laboració amb altres individus i organitzacions, s'esforcen per contribuir a l'avenç de la societat inspirats per la visió de Bahá’u’lláh d'un món pròsper, just i unificat.