Obra i influència en el món


La maduresa de la raça humana

La força motriu del procés civilitzador que durà la humanitat cap a la unitat orgànica i espiritual del cos sencer de nacions procedeix, segons ensenya Bahá’u’lláh, de les successives intervencions de Déu en la història a través dels Missatgers Divins de cada època . Gràcies a aquesta influència, les facultats morals i espirituals de l'home han pogut créixer gradualment.

Santuari on estan enterrats les restes del Báb.

La Revelació de Bahá’u’lláh assenyala l'adveniment de la maduresa de la raça humana i està fonamentada en principis com la unicitat de la humanitat, la igualtat de l'home i la dona, la integració racial, la justícia econòmica, l'educació universal, l'harmonia entre la ciència i la religió, l'adopció d'un idioma universal auxiliar o la creació d'una mancomunitat mundial de nacions que mantingui la pau mitjançant el principi de seguretat col·lectiva, entre d'altres.

La Seva crida als líders del món

Durant el Seu exili a Adrianòpolis, des de 1863 fins a 1868, i posteriorment a 'Akka, Bahá’u’lláh va escriure una sèrie de cartes als líders de l'època (Napoleó III, la reina Victòria d'Anglaterra, el tsar Alexandre II de Rússia, el Papa Pius IX ...) instant-los a defensar la justícia, a honrar els drets dels seus súbdits i a convocar una assemblea per posar fi a la guerra i establir una pau duradora. No obstant això, malgrat alguna excepció, la Seva advertència va caure en oïdes sordes i no va poder aturar les dues guerres mundials i altres conflictes succeïts a la primera meitat del segle XX.

«Jo sóc el Sol de la saviesa i l'Oceà del coneixement. Jo animo els defallits i ressuscito els morts. Sóc la llum de guia que il·lumina el camí.».
Bahá'u'lláh

Explora sobre Bahá’u’lláh

Els bahá'ís d'Espanya

El bicentenari de Bahá'u'lláh (1817 - 2017)


L'octubre de 2017 el món sencer commemora el 200 aniversari des que aquesta Lluminària es remuntés sobre l'horitzó del món. Els centenars de milers de localitats i comunitats en les quals resideixen seguidors de Bahá’u’lláh, brillaran en commemoració de la Seva Aparició.

Bahá'ís a la teva localitat Expressions artístiques sobre Bahá'u'lláh

Coneix els bahá’ís d'Espanya


Qui som »

La comunitat bahá'í d'Espanya compta amb membres de procedències culturals i ètniques diverses, tant de dins com de fora de les seves fronteres, diversitat que es veu reflectida en la seva riquesa artística i lingüística.

Què fem »

Els bahá’ís, en col·laboració amb altres individus i organitzacions, s'esforcen per contribuir a l'avenç de la societat inspirats per la visió de Bahá’u’lláh d'un món pròsper, just i unificat.